23.10.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • Пресечката на ул.“ Панайот Хитов“ и ул.“ Шипка“ ;
 • Пресечката на ул.“Александър Зограф“ и ул.“Бобов дол“ ;
 • ул.“ Атанас Кратунов“ – срещу магазин “ Шанс Паскалев“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Болярско;
 • с. Меден Кладенец;
 • с. Скалица;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул.“Марица“ ;
 • с. Бояново;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с.Воденичане;
 • с .Недялско;
 • с. Люлин;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с. Голямо Крушево;