24.10.2023г

ВРЕМЕННО БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ ЩЕ ОСТАНАТ СЛЕДНИТЕ АБОНАТИ:

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ АЛЕКСАНДЪР ЗОГРАФ“ № 20;
 • УЛ.“ОРМАНА“ № 77;
 • ГРАДСКИ ПАРК – „АЛЕН МАК“ , “ МЛАДЕЖКИ ДОМ“ И СПОРТНА ЗАЛА“ ДИАНА“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ТЪРНАВА;
 • С. БОЯДЖИК;
 • С. ЗЛАТАРИ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • УЛ.“ ТЪРГОВСКА“ – ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА;
 • С. ТРЪНКОВО;
 • С. ГРАНИТОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ЛЮЛИН;
 • С. НЕДЯЛСКО;
 • С. ВОДЕНИЧАНЕ;
 • ГР. СТРАЛДЖА- ПРОМИШЛЕНА ЗОНА;