27.10.2023г.

гр.ЯМБОЛ

УЛ.“ПАНАЙОТ ХИТОВ“№35

УЛ.“ЯМБОЛЕН“ №58

УЛ.“ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“№72

Р-Н ТУНДЖА

с.ТЕНЕВО, с.КАРАВЕЛОВО, с.ОКОП, с.ВЕСЕЛИНОВО,

с.МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, с.МИЛАДИНОВЦИ