31.10.2023г.

гр.ЯМБОЛ

ПОДЕЛЕНИЕ КАБИЛЕ-СТАРОТО ЛЕТИЩЕ

ул.“ПРИЗРЕН“ – канализация

р-н ТУНДЖА

с.КУКОРЕВО, с.ТЕНЕВО – ПС

с.СКАЛИЦА, с.БОЯДЖИК ,