02.11.2023г.

р-н ТУНДЖА

с.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, с.ЗЛАТАРИ ,с.ОКОП, с.МАЛОМИР