03.11.2023 г.

РАЙОН ТУНДЖА:

С. РОЗА;

С. БЕЗМЕР;

С. РОБОВО;

С. КУКОРЕВО – УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“

район Болярояо

с.Воден

с.М.Шарково

с.Мамарчево

Болярово

с.Златиница