06.11.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ ПИРИН“ – „ХЕС“ АД;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. БОЛЯРСКО;
  • С. РОЗА;
  • С. ТЪРНАВА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. МАЛОМИРОВО;
  • С. ИЗГРЕВ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • УЛ.“ Н. ВАПЦАРОВ“ ;
  • С. ЗИМНИЦА;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С. ЗЛАТИНИЦА;
  • С. СТЕФАН КАРАДЖОВО;