07.11.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ“ – “ ХАРМОНИЯ“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. АСЕНОВО;
 • С. СКАЛИЦА;
 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С. ЗЛАТАРЕ;
 • С. БОЛЯРСКО;
 • С. КАЛЧЕВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ЧЕРНОЗЕМ;
 • С. РАЗДЕЛ;
 • С. МАЛЪК МАНАСТИР;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ЛЮЛИН;