14.11.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ ЯМБОЛСКА СТАЧКА“ № 1;
  • ПРЕСЕЧКАТА НА УЛ.“ ХАН КУБРАТ“ И УЛ.“ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
  • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;
  • С. СТАРА РЕКА;
  • С. БОТЕВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • УЛ.“ ХЕМУС“ № 2;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • УЛ.“ БУЛАИР“ №4;
  • С. МАЛЪК МАНАСТИР;