15.11.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ ШИПКА“ № 97-99;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С.БОТЕВО;
 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО;
 • С. КОНЕВЕЦ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ;
 • С. МЕЛНИЦА;
 • С. ИЗГРЕВ;
 • С. МАЛЪК МАНАСТИР;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • УЛ.“ ХЕМУС“

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. МАМАРЧЕВО;
 • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;