16.11.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 18;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. ОКОП;
  • С. ДРАМА;
  • С. ХАДЖИДИМИТРОВО;
  • С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. ПЧЕЛА;
  • С. РАЗДЕЛ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • УЛ.“ ХРИСТО БОТЕВ“ № 25;
  • С. ВОЙНИКА;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;