20.11.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Радецки“ 35 канал и водопровод

ул.“Матвей Вълев“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Кукорево

с.Болярско

с.Маломир

Потребителите живущи в с.Козарево, с.Симеоново, с.Асеново

ще бъдат с нарушено водоподаване на 20.11.2023г. и 21.11.2023г. , до отстраняването на авариите.