21.11.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж-к Диана, обръщало на автобус № 16

РАЙОН ТУНДЖА:

Тласкател с.Драма

с.Хаджидимитрово

Тласкател с.Симеоново

с.Козарево

с.Челник