26.11.2023г.

Район Стралджа

Поради авария на ЕВН в района на Петолъчка и липса на захранване на помпена станция Петолъчка

е възможно гр.Стралджа и с. Зимница да останат без вода

Район Тунджа

Поради авария на ЕВН в района на с.Окоп и липса на захранване на помпена станция Окоп

е възможно с. Окоп и част от групата Бакаджик да останат без вода

15.30 часа е възстановено захранването на помпена станция с.Окоп.

До 3 часа ще бъде възстановено и водоподаването при група Бакаджик