27.11.2023г.

гр.Ямбол

ул“Радецки“ № 33

р-н Тунджа

с.Маломир , с.Хаджи Димитрово , с.Окоп