30.11.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ж-к.“ Г. Бенковски“ бл.7, вх.А;
 • ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ – ул.“Кирил и Методий“ № 4 – А;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Овчи Кладенец;
 • с.Гълъбинци;
 • с .Савино;
 • Поради ел.авария на ПС Козарево е въможно временно спиране на водоподаването на група “ Бакаджик“/ с. Козарево, с. Калчево, с, Победа, с. Челник, с. Сламино, с. Каравелово/ ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с.Бояново;
 • с. Раздел;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с.Иречеково;
 • с.Войника;
 • с. Каменец;
 • с.Саранско;
 • с .Тамарино;