01.12.2023г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

ПОРАДИ ПРИЧИНЕНА АВАРИЯ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД, ВРЕМЕННО Е ПРЕУСТАНОВЕНО

ВОДОПОДАВАНЕТО СЕВЕРНО ОТ БУЛ.“ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С .МИЛАДИНОВЦИ;
  • С. СКАЛИЦА;
  • С. СТАРА РЕКА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С .ПЧЕЛА;
  • ПЪТЯ ЗА С. ИЗГРЕВ

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ДЖИНОТ;
  • С. ЛЮЛИН;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С.ГОЛЯМО КРУШЕВО;
  • С. АЛЕКСАНДРОВО;