05.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • кв.“ Зорница“ бл.6;
  • ул.“ Крали Марко“ № 82- В;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Челник;
  • с. Златари;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“ Хаджи Димитър“ № 2;
  • Индустриална зона- Бетонов център;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • ДВ с.Джинот;
  • с. Воденичане;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Голямо Крушево;