08.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 19;

УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ МЕЖДУ БЛОК № 18 И БЛОК № 19;

РАЙОН ТУНДЖА:

С. БОЯДЖИК;

С. ХАНОВО;

С. СКАЛИЦА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

С. ЖРЕБИНО;

С. БОРИСОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

С. СТЕФАН КАРАДЖОВО;