13.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ж-к.“Възраждане“ до бл.36;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Роза;
 • група“ Бакаджик“- с.Козарево, с . Калчево, с. Победа, с.Челник, с. Сламино, с. Каравелово,
 • с .Войника, с. Тамарино, с.Саранско, с.Каменец;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с. Жребино;
 • с. Бояново;
 • с. Голям Дервент;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • ул.“ Граничарска“ ;
 • с. Дъбово;
 • с. Стефан Караджово;
 • с. Болярово;