14.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Черни връх“ № 3 ;
  • ж-к.“Георги Бнковски“ бл.16, вх.З;
  • ул.“Пейо Яворов“ № 12;
  • ул.“Емине“ № 3;

РАЙОН ТУНДЖА :

  • с. Миладиновци;
  • с.Безмер;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Малко Кирилово;
  • с. Бояново;
  • с. Малък манастир;