19.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Каранова“ № 3;
 • ж-к.“ Възраждане“ до бл.36 ;
 • ул.“ Вихрен“ № 18;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Генерал Инзово;
 • с.Коневец;
 • с .Стара река;
 • с. Безмер;
 • с. Калчево;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с.Бояново;
 • с. Мелница;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с. Стефан Караджово;
 • с.Малко Шарково;
 • с .Златиница;