21.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Бунар Хисар“ № 28;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Дряново;
  • с. Крумово;
  • с. Тенево;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Вълчи Извор;
  • с.Стефан Караджово;