22.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ШИПКА“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. КУКОРЕВО;
  • С. КАЛЧЕВО;
  • С. ЧАРГАН;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. РАЗДЕЛ;
  • С. ПЧЕЛА;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ВОДЕНИЧАНЕ;
  • С. АЛЕКСАНДРОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С.СТЕФАН КАРАДЖОВО;
  • С. МАМАРЧЕВО;