28.12.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Шипка“ № 99;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Завой;
 • с. Миладиновци;
 • с. Могила;
 • с. Чарган;
 • с. Овчи Кладенец;
 • с. Маломир;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с.Пчела;
 • с.Малък Манастир;
 • с. Раздел;
 • с. Кирилово;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с.Александрово;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с. Вълчи извор;
 • с. Мамарчево;