03.01.2024г.

гр.ЯМБОЛ

От 21:00 часа на 03.01.2024г.- до 6:00 часа на 04.01.2024г. ,

без водоподаване ще бъдат живущите на

ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“ БЛ.1,БЛ.2,БЛ.3