03.01.2024г.

гр.ЯМБОЛ

пл.“Освобождение“

ж.к.“Златен рог“№41-канализация

р-н ТУНДЖА

с. БОЛЯРСКО, с.БОТЕВО, с.ПОБЕДА, с.ХАНОВО