05.01.2024г.

гр.ЯМБОЛ

ж.к.“ДИАНА“БЛ.20

ул.“ТЪРГОВСКА“№34

р-н ТУНДЖА

с.РОЗА, с.ТЕНЕВО, с.ГОЛЯМ МАНАСТИР