09.01.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. БОТЕВО;
  • С. ГЪЛЪБИНЦИ;
  • С. МАЛОМИР;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. БОЯНОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. АЛЕКСАНДРОВО;