10.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • кв.“ Аврен“ , ул.“ Мидия“

ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ :

  • ул.“ Стефан Стамболов“ № 7 , зад х-л“ Кабиле“

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с. Малък Манастир;
  • с. Пчела;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Воденичане;