16.01.2024

РАЙОН ЯМБОЛ:

Кръстовището на ул. Драма с ул. Гали поле

Кръстовището на ул. Вит с ул.Преслав

РАЙОН ТУНДЖА:

с. Златари

с. ГенералТошево

с. Маломир

РАЙОН ЕЛХОВО:

с. Трънково

с. Бояново

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с. Люлин

с. Лозенец

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с. Странджа