18.01.2024

РАЙОН ЯМБОЛ:

Кръстовището на ул.Вит с ул.Преслав

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Странджа

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово- ул. „Трети март“

с. Бояново -помпена станция

с.Кирилово

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Коневец

с.Видинци

с.Болярско

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Люлин

с.Воденичане