19.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

Кръстовището на ул.Вит с ул.Преслав

РАЙОН ТУНДЖА;

с.Голям манастир

с.Видинци

с.Ханово

с.Могила

връх Бакаджик

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Добрич

с.Мелница

с.Изгрев

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Лозенец

с.Атолово

с.Воденичане