22.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул. Черни връх

ул. Жеко Андреев

ул. Николай Петрини с ул.Георги Дражев -канализация

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово: ул. Ангел Вълев- канализация

с.Трънково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с. Воденичане

РАЙОН ТУНДЖА:

с. Ханово

с. Гълъбинци