23.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Николай Петрини с ул.“Георги Дражев“-канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Генерал Тошево

с.Челник

с.Чарган

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Странджа

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане