25.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.Търговска до „Стария ДАП“

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово , ул.А.Вълев – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Драма

с.Ханово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Люлин