26.01.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Генерал Тошево

с.Савино

с.Голям манастир

с.Победа

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Войника

с.Тамарино

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Трънково

гр.Елхово ул.“Ангел Вълев“-канализация