29.01.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

Централна градска част-пред банка ЦКБ

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Козарево

с.Безмер- ЖП гара

с.Голям манастир

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Трънково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане

с.Палаузово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Оман

гр.Болярово-Стопански двор