01.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

бул.“Европа“/Язаки-Петрол/ – канализационна

ул.“Тимок“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Крумово

с.Маломир

с.Козарево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Мелница

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Стефан Караджово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Каменец