05.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к. Златен рог №28

ул.“Радецки“№115

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Генерал Тошево

с.Болярско

с.Могила

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Бояново

с.Воден

РАЙОН СТРАЛДЖА:

пътен възел „Петолъчката“