06.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

околовръстен път Ормана-бензиостанция ‘ИМ ПЕТРОЛИУМ“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Калчево

с.Робово

с.Победа

вр.“Бакаджик“;

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Кирилово

с.Раздел

с.Воден -водопровод

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Крайново

група Воден -Елхово