07.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

спиране на вода бул.“Европа“- „ХЕС“

околовръстен път „Ормана“ №15

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Асеново

с.Ханово

с.Тенево

с.Ботево

с.Крумово

с.Миладиновци

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Странджа

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Недялско