08.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Добруджа“ №7

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Роза

с.Симеоново

с.Маломир

с.Тенево – канализация

с.Голям Манастир

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Изгрев

с.Трънково

с.Голям Дервент

РАЙОН БОЛЯРОВО:

гр.Болярово-гробищен парк

с.Стефан Караджово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Богорово

с.Воденичане