13.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Черни връх“№27

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Генерал Инзово

с.Роза

с.Маломир

с.Челник

с.Робово

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Кирилово

с.Бояново

гр.Елхово, ул.“Трети март“ – жп.гара

РАЙOН БОЛЯРОВО:

с.Странджа

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Правдино

с.Иречеково