14.02.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Овчи кладенец

с.Роза

с.Маломир

с.Стара река

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Обиколна“

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Странджа

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково