15.02.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Савино

с.Коневец

с.Стара река

с.Козарево

с.Роза

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Жребино

с.Голям Дервент ПС

с.Кирилово ПС

гр.Елхово, ул.“Лозенград“№22

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа

с.Воденичане