19.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Стефан Караджа“

ул.“Кара Кольо“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Овчи кладенец

с.Търнава

с.Окоп

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Голям Дервент

с.Стройно

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово