20.02.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Тенево

с.Каравелово

с.Роза

с.Симеоново

с.Асеново

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Трънково

с.Голям Дервент

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково