21.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Свети Георги“№14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Болярско

с.Тенево

с.Калчево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Изгрев

с.Лесово

с.Голям Дервент

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Попово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Александрово

с.Леярово

с.Поляна