22.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“№11 вх.Е

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Овчи кладенец

с.Болярско

с.Маломир

с.Ханово

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Мелница

с.Голям Дервент

с.Жребино

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Леярово

с.Правдино